Testing krita 5.1.0 beta 1-2 - issue found

krita crashed when using it, here is the crash log

-------------------

Error occurred on Tuesday, June 28, 2022 at 16:12:20.

krita.exe caused an Access Violation at location 00007FFC0F673800 in module libkritacommand.dll Reading from location 000000030000000C.

AddrPC      Params
00007FFC0F673800 0000005724E0F6E0 01D8EBFAEF812800 001C0002000607E6 libkritacommand.dll!KUndo2QStack::setIndex+0xb0
00007FFC0F674B87 000001DFADCD80A0 00007FFC0F672E12 000001DFC8B2ACB0 libkritacommand.dll!KUndo2QStack::push+0x987
00007FFBBC6EB9A6 0000010100000000 000001DF966D10F8 000001DFD05343E0 libkritaimage.dll!KisPostExecutionUndoAdapter::addCommand+0x86
00007FFBBCCE46EC 000001DFB77B7790 000001DFA2E7F400 00000000AD524100 libkritaui.dll!std::__1::__function::__func<KisPainterBasedStrokeStrategy::finishStrokeCallback()::$_3, std::__1::allocator<KisPainterBasedStrokeStrategy::finishStrokeCallback()::$_3>, void ()>::operator()+0x4c
00007FFBBCCDB440 000001DFB7404900 00007FFC00000000 000001DFB74048F0 libkritaui.dll!FreehandStrokeStrategy::doStrokeCallback+0x210
00007FFBBC3AE0D2 000001DFA3B69B00 000001DF00000000 0000000000000000 libkritaimage.dll!KisUpdateJobItem::run+0x132
00007FFBBA3CFFAD 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 Qt5Core.dll!QThreadPoolThread::run+0xad
00007FFBBA3CBE6C 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 Qt5Core.dll!QThreadPrivate::start+0x10c
00007FFC1B7054E0 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 KERNEL32.DLL!BaseThreadInitThunk+0x10
00007FFC1C7A485B 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 ntdll.dll!RtlUserThreadStart+0x2b

00007FF6110A0000-00007FF6110E6000 krita.exe  	5.1.0.50
00007FFC1C7A0000-00007FFC1C9A9000 ntdll.dll  	6.2.22000.778
00007FFC1B6F0000-00007FFC1B7AD000 KERNEL32.DLL	6.2.22000.708
00007FFC1A140000-00007FFC1A4B9000 KERNELBASE.dll	6.2.22000.778
00007FFC19C80000-00007FFC19D91000 ucrtbase.dll	6.2.22000.1
00007FFBBD2B0000-00007FFBBD95D000 krita.dll
00007FFBF2300000-00007FFBF23EE000 libkritaresources.dll
00007FFBF2200000-00007FFBF22FC000 libkritaglobal.dll
00007FFC1BD60000-00007FFC1C518000 SHELL32.dll 	6.2.22000.708
00007FFC19DA0000-00007FFC19E3D000 msvcp_win.dll	6.2.22000.1
00007FFC1AB60000-00007FFC1AD0C000 USER32.dll 	6.2.22000.778
00007FFC19EC0000-00007FFC19EE6000 win32u.dll 	6.2.22000.778
00007FFC1B590000-00007FFC1B5B9000 GDI32.dll  	6.2.22000.1
00007FFC1A020000-00007FFC1A132000 gdi32full.dll	6.2.22000.708
00007FFC1B7C0000-00007FFC1B95A000 ole32.dll  	6.2.22000.120
00007FFBBC3A0000-00007FFBBC9E7000 libkritaimage.dll
00007FFC1B980000-00007FFC1BCF9000 combase.dll 	6.2.22000.778
00007FFC1B470000-00007FFC1B590000 RPCRT4.dll 	6.2.22000.675
00007FFBEFD80000-00007FFBEFDD2000 libKF5I18n.dll
00007FFBEFBB0000-00007FFBEFC00000 libKF5ConfigCore.dll
00007FFBBC9F0000-00007FFBBD2A6000 libkritaui.dll
00007FFBBBE50000-00007FFBBC395000 Qt5Widgets.dll	5.12.12.0
00007FFBBA960000-00007FFBBB01E000 Qt5Gui.dll 	5.12.12.0
00007FFBEDAD0000-00007FFBEDBF6000 libc++.dll
00007FFBBA3B0000-00007FFBBA956000 Qt5Core.dll 	5.12.12.0
00007FFC1A920000-00007FFC1A98F000 WS2_32.dll 	6.2.22000.1
00007FFC14FF0000-00007FFC14FFE000 libunwind.dll
00007FFC06030000-00007FFC06067000 Qt5Sql.dll 	5.12.12.0
00007FFC1B640000-00007FFC1B6EE000 ADVAPI32.dll	6.2.22000.653
00007FFC1C6B0000-00007FFC1C753000 msvcrt.dll 	7.0.22000.1
00007FFC13840000-00007FFC13859000 libkritastore.dll
00007FFC11590000-00007FFC115B2000 libkritaplugin.dll
00007FFC1C520000-00007FFC1C5BE000 sechost.dll 	6.2.22000.708
00007FFBEF2D0000-00007FFBEF350000 libKF5CoreAddons.dll
00007FFC0E7E0000-00007FFC0E810000 libquazip5.dll
00007FFC11B30000-00007FFC11B3A000 libkritaversion.dll
00007FFBEF1F0000-00007FFBEF232000 Qt5Xml.dll 	5.12.12.0
00007FFBEFB10000-00007FFBEFB41000 libkritametadata.dll
00007FFBEDA50000-00007FFBEDACE000 libkritapsdutils.dll
00007FFBED6A0000-00007FFBED832000 libfftw3.dll
00007FFC0F670000-00007FFC0F68D000 libkritacommand.dll
00007FFBEDA00000-00007FFBEDA4C000 libHalf-2_5.dll
00007FFBD4920000-00007FFBD4C80000 libkritapigment.dll
00007FFBDF1E0000-00007FFBDF31E000 libkritawidgetutils.dll
00007FFC0E8E0000-00007FFC0E8FD000 libkritaimpex.dll
00007FFC071E0000-00007FFC07205000 intl.dll  	0.19.0.0
00007FFC11510000-00007FFC1151B000 libkritacolor.dll
00007FFBEA1B0000-00007FFBEA1F0000 libpng16.dll
00007FFBED650000-00007FFBED69D000 libkritalibbrush.dll
00007FFBDF120000-00007FFBDF1D6000 Qt5Multimedia.dll	5.12.12.0
00007FFBE8480000-00007FFBE84B1000 libKF5Completion.dll
00007FFBD7FC0000-00007FFBD80A0000 libkritawidgets.dll
00007FFBE7FA0000-00007FFBE7FDB000 libkritaresourcewidgets.dll
00007FFBE6E70000-00007FFBE6EA4000 libKF5ItemViews.dll
00007FFC06190000-00007FFC061B1000 libKF5ConfigGui.dll
00007FFBFFC20000-00007FFBFFC3B000 libKF5GuiAddons.dll
00007FFBD4520000-00007FFBD4705000 libkritaflake.dll
00007FFBDF390000-00007FFBDF3DE000 Qt5Svg.dll 	5.12.12.0
00007FFBD5A70000-00007FFBD5B6F000 libKF5WidgetsAddons.dll
00007FFC17310000-00007FFC173BC000 UxTheme.dll 	6.2.22000.120
00007FFC17780000-00007FFC177AF000 dwmapi.dll 	6.2.22000.41
00007FFBD43D0000-00007FFBD451C000 Qt5Network.dll	5.12.12.0
00007FFC1A4C0000-00007FFC1A622000 CRYPT32.dll 	6.2.22000.348
00007FFBFC880000-00007FFBFC8A1000 libzlib.dll 	1.2.12.0
00007FFBF2490000-00007FFBF24AD000 MPR.dll   	6.2.22000.778
00007FFC05B20000-00007FFC05B3A000 NETAPI32.dll	6.2.22000.653
00007FFC19390000-00007FFC193B9000 USERENV.dll 	6.2.22000.1
00007FFC14110000-00007FFC1411A000 VERSION.dll 	6.2.22000.1
00007FFC14F10000-00007FFC14F43000 WINMM.dll  	6.2.22000.1
00007FFC0E760000-00007FFC0E76F000 iconv.dll
00007FFBDF340000-00007FFBDF38E000 Qt5PrintSupport.dll	5.12.12.0
00007FFBF21E0000-00007FFBF21FF000 libKF5WindowSystem.dll
00007FFC1A990000-00007FFC1AA7C000 comdlg32.dll	6.2.22000.778
00007FFC1AD10000-00007FFC1ADFA000 shcore.dll 	6.2.22000.613
00007FFC1AE00000-00007FFC1AE5D000 SHLWAPI.dll 	6.2.22000.1
00007FFBBBB90000-00007FFBBBE4A000 libcrypto-1_1-x64.dll	1.1.1.12
00007FFBDF090000-00007FFBDF11E000 libssl-1_1-x64.dll	1.1.1.12
00007FFC189D0000-00007FFC18AB8000 DNSAPI.dll 	6.2.22000.708
00007FFC189A0000-00007FFC189CD000 IPHLPAPI.DLL	6.2.22000.282
00007FFBF0400000-00007FFBF049B000 WINSPOOL.DRV	6.2.22000.778
00007FFBF9660000-00007FFBF9712000 COMCTL32.dll	5.82.22000.1
00007FFC18990000-00007FFC1899C000 NETUTILS.DLL	6.2.22000.434
00007FFC14430000-00007FFC14458000 SRVCLI.DLL 	6.2.22000.613
00007FFC14F90000-00007FFC14FD3000 LOGONCLI.DLL	6.2.22000.778
00007FFC10CC0000-00007FFC10CD9000 SAMCLI.DLL 	6.2.22000.1
00007FFC194E0000-00007FFC194EC000 CRYPTBASE.DLL	6.2.22000.1
00007FFC1AB20000-00007FFC1AB51000 IMM32.DLL  	6.2.22000.1
00007FFC1B7B0000-00007FFC1B7B9000 NSI.dll   	6.2.22000.1
00007FFC19BB0000-00007FFC19BD1000 profapi.dll 	6.2.22000.1
00007FFC17E00000-00007FFC18667000 windows.storage.dll	6.2.22000.778
00007FFC17C90000-00007FFC17DF6000 wintypes.dll	6.2.22000.778
00007FFBB9E40000-00007FFBB9FEF000 qwindows.dll	5.12.12.0
00007FFC1C5C0000-00007FFC1C696000 OLEAUT32.dll	6.2.22000.1
00007FFC155A0000-00007FFC155B4000 WTSAPI32.dll	6.2.22000.1
00007FFC18E70000-00007FFC18E88000 kernel.appcore.dll	6.2.22000.71
00007FFC19E40000-00007FFC19EBF000 bcryptPrimitives.dll	6.2.22000.778
00007FFC11640000-00007FFC117E6000 d3d9.dll  	6.2.22000.708
00007FFC175C0000-00007FFC175F8000 dxcore.dll 	6.2.22000.653
00007FFC19540000-00007FFC19552000 msasn1.dll 	6.2.22000.1
00007FFC140D0000-00007FFC14101000 cryptnet.dll	6.2.22000.1
00007FFC19EF0000-00007FFC19F57000 WINTRUST.DLL	6.2.22000.708
00007FFC1A900000-00007FFC1A91F000 imagehlp.dll	6.2.22000.1
00007FFC194F0000-00007FFC19508000 CRYPTSP.dll 	6.2.22000.1
00007FFC18DD0000-00007FFC18E05000 rsaenh.dll 	6.2.22000.282
00007FFC19660000-00007FFC19687000 bcrypt.dll 	6.2.22000.1
00007FFC0E5F0000-00007FFC0E634000 directxdatabasehelper.dll	6.2.22000.653
00007FFC17640000-00007FFC17674000 ntmarta.dll 	6.2.22000.1
00007FFC1B2D0000-00007FFC1B3EE000 MSCTF.dll  	6.2.22000.778
00007FFBBA2A0000-00007FFBBA3A1000 opengl32.dll	6.2.22000.708
00007FFBF1540000-00007FFBF156D000 GLU32.dll  	6.2.22000.708
00007FFC1A630000-00007FFC1A6DF000 clbcatq.dll 	2001.12.10941.16384
00007FFBA1920000-00007FFBA4948000 nvoglv64.dll	30.0.15.1296
00007FFC1AE60000-00007FFC1B2CC000 SETUPAPI.dll	6.2.22000.469
00007FFC13F40000-00007FFC14089000 drvstore.dll	6.2.22000.120
00007FFC199C0000-00007FFC199EC000 devobj.dll 	6.2.22000.1
00007FFC19950000-00007FFC1999C000 cfgmgr32.dll	6.2.22000.1
00007FFC195B0000-00007FFC195F0000 wldp.dll  	6.2.22000.739
00007FFBD4C80000-00007FFBD4F47000 nvspcap64.dll	3.25.1.27
00007FFC18680000-00007FFC186CD000 powrprof.dll	6.2.22000.1
00007FFC18770000-00007FFC18783000 UMPDC.dll  	6.2.22000.1
00007FFC18920000-00007FFC18983000 WINSTA.dll 	6.2.22000.708
00007FFBDA8B0000-00007FFBDA8E9000 libEGL.DLL
00007FFBB89A0000-00007FFBB8F94000 libGLESv2.dll
00007FFC17480000-00007FFC17573000 dxgi.dll  	6.2.22000.708
00007FFC0DE30000-00007FFC0E04A000 dcomp.dll  	6.2.22000.708
00007FFBF0210000-00007FFBF023A000 wintab32.dll	1.5.2.0
00007FFC0C1D0000-00007FFC0C450000 d3d11.dll  	6.2.22000.778
00007FFC0B4B0000-00007FFC0B560000 nvldumdx.dll	30.0.15.1296
00007FFBD1360000-00007FFBD3CAA000 nvwgf2umx.dll	30.0.15.1296
00007FFBED620000-00007FFBED64E000 qwindowsvistastyle.dll	5.12.12.0
00007FFBED9E0000-00007FFBED9F1000 qsvgicon.dll	5.12.12.0
00007FFBFF590000-00007FFBFF5ED000 dataexchange.dll	6.2.22000.1
00007FFC0B170000-00007FFC0B3D6000 twinapi.appcore.dll	6.2.22000.593
00007FFBE6E50000-00007FFBE6E62000 exchndl.dll 	0.9.5.0
00007FFC1B3F0000-00007FFC1B3F8000 PSAPI.DLL  	6.2.22000.1
00007FFBD97B0000-00007FFBD982F000 mgwhelp.dll 	0.9.5.0
00007FFBB97F0000-00007FFBB99E3000 dbghelp.dll 	10.0.17763.1
00007FFBE46A0000-00007FFBE46CA000 dbgcore.DLL 	10.0.17763.1
00007FFC0E650000-00007FFC0E65E000 kimg_hdr.dll
00007FFC0B440000-00007FFC0B44D000 kimg_kra.dll
00007FFBD85E0000-00007FFBD8618000 libKF5Archive.dll
0000000063CC0000-0000000063CED000 liblzma.dll 	5.2.5.0
00007FFBFF530000-00007FFBFF53C000 kimg_ora.dll
00007FFBEFCB0000-00007FFBEFCBF000 kimg_pcx.dll
00007FFBEF2C0000-00007FFBEF2D0000 kimg_pic.dll
00007FFBEECC0000-00007FFBEECCD000 kimg_psd.dll
00007FFBEEB50000-00007FFBEEB5E000 kimg_ras.dll
00007FFBE33A0000-00007FFBE33B1000 kimg_rgb.dll
00007FFBEC930000-00007FFBEC93D000 kimg_tga.dll
00007FFBD9BE0000-00007FFBD9BFB000 kimg_xcf.dll
00007FFBD9720000-00007FFBD9731000 qgif.dll  	5.12.12.0
00007FFBD85C0000-00007FFBD85D2000 qicns.dll  	5.12.12.0
00007FFBD85A0000-00007FFBD85B1000 qico.dll  	5.12.12.0
00007FFBD83B0000-00007FFBD8424000 qjpeg.dll  	5.12.12.0
00007FFBEA1A0000-00007FFBEA1AF000 qsvg.dll  	5.12.12.0
00007FFBD7FA0000-00007FFBD7FB2000 qtiff.dll  	5.12.12.0
00007FFBD7F20000-00007FFBD7F9A000 libtiff.dll
00007FFBC55C0000-00007FFBC563C000 libjpeg-62.dll
00007FFBE8470000-00007FFBE847E000 qwbmp.dll  	5.12.12.0
00007FFBB9D80000-00007FFBB9E33000 qwebp.dll  	5.12.12.0
00007FFBF0510000-00007FFBF063D000 textinputframework.dll	6.2.22000.282
00007FFC16F30000-00007FFC17062000 CoreMessaging.dll	6.2.22000.71
00007FFC0D850000-00007FFC0DBBD000 CoreUIComponents.dll	6.2.22000.132
00007FFC14B60000-00007FFC14BC9000 Oleacc.dll 	7.2.22000.1
00007FFBE27A0000-00007FFBE2BDE000 UIAutomationCore.dll	7.2.22000.653
00007FFC19AF0000-00007FFC19B92000 sxs.dll   	6.2.22000.1
00007FFBD7F00000-00007FFBD7F13000 krita_shape_image.dll
00007FFBC54B0000-00007FFBC5503000 krita_shape_paths.dll
00007FFBB4C70000-00007FFBB5B29000 kritalcmsengine.dll
00007FFBD7EE0000-00007FFBD7EF6000 liblcms2_fast_float.dll
00007FFBBBB20000-00007FFBBBB84000 liblcms2.dll
00007FFBD5A40000-00007FFBD5A6C000 krita_colorspaces_extensions.dll
00007FFBD5750000-00007FFBD5766000 kritaasccdl.dll
00007FFBD48F0000-00007FFBD4911000 kritablurfilter.dll
00007FFBB9D30000-00007FFBB9D72000 kritacolorsfilters.dll
00007FFBD50E0000-00007FFBD50F6000 kritaconvertheighttonormalmap.dll
00007FFBC9960000-00007FFBC9972000 kritaconvolutionfilters.dll
00007FFBC42E0000-00007FFBC42F2000 kritadodgeburn.dll
00007FFBC42C0000-00007FFBC42D4000 kritaedgedetection.dll
00007FFBDF330000-00007FFBDF33F000 kritaembossfilter.dll
00007FFBBE950000-00007FFBBE961000 kritaexample.dll
00007FFBB97D0000-00007FFBB97E8000 kritaextensioncolorsfilters.dll
00007FFBB97B0000-00007FFBB97C4000 kritafastcolortransferfilter.dll
00007FFBB9790000-00007FFBB97A6000 kritagaussianhighpassfilter.dll
00007FFBB9770000-00007FFBB9790000 kritagradientmap.dll
00007FFBB9730000-00007FFBB9764000 kritahalftone.dll
00007FFBB9710000-00007FFBB972A000 kritaimageenhancement.dll
00007FFBB96F0000-00007FFBB970C000 kritaindexcolors.dll
00007FFBB96C0000-00007FFBB96EE000 kritalevelfilter.dll
00007FFBB96A0000-00007FFBB96B5000 kritanoisefilter.dll
00007FFBB9680000-00007FFBB9692000 kritanormalize.dll
00007FFBB9660000-00007FFBB9675000 kritaoilpaintfilter.dll
00007FFBB9630000-00007FFBB9651000 kritapalettize.dll
00007FFBB8970000-00007FFBB8991000 kritaphongbumpmap.dll
00007FFBB9610000-00007FFBB9624000 kritapixelizefilter.dll
00007FFBB8950000-00007FFBB8963000 kritaposterize.dll
00007FFBDA8A0000-00007FFBDA8B0000 kritaraindropsfilter.dll
00007FFBB8930000-00007FFBB8946000 kritarandompickfilter.dll
00007FFBB8910000-00007FFBB8924000 kritaroundcornersfilter.dll
00007FFBB88F0000-00007FFBB8902000 kritasmalltilesfilter.dll
00007FFBB88D0000-00007FFBB88E7000 kritathreshold.dll
00007FFBB88B0000-00007FFBB88C3000 kritaunsharpfilter.dll
00007FFBB8890000-00007FFBB88A9000 kritawavefilter.dll
00007FFBB8870000-00007FFBB8885000 kritacolorgenerator.dll
00007FFBB8840000-00007FFBB8865000 kritagradientgenerator.dll
00007FFBB8810000-00007FFBB8831000 kritamultigridpatterngenerator.dll
00007FFBB87F0000-00007FFBB880E000 kritapatterngenerator.dll
00007FFBB82F0000-00007FFBB8429000 kritascreentonegenerator.dll
00007FFBB8230000-00007FFBB82EF000 kritaseexprgenerator.dll
00007FFBB87D0000-00007FFBB87EB000 kritasimplexnoisegenerator.dll
00007FFBB8760000-00007FFBB87C3000 kritacolorsmudgepaintop.dll
00007FFBB7200000-00007FFBB7336000 libkritalibpaintop.dll
00007FFBB8200000-00007FFBB8229000 kritacurvepaintop.dll
00007FFBB7190000-00007FFBB71F5000 kritadefaultpaintops.dll
00007FFBB7D30000-00007FFBB7D63000 kritadeformpaintop.dll
00007FFBB7360000-00007FFBB7389000 kritaexperimentpaintop.dll
00007FFBB7160000-00007FFBB7187000 kritafilterop.dll
00007FFBB7130000-00007FFBB7153000 kritagridpaintop.dll
00007FFBB7100000-00007FFBB712F000 kritahairypaintop.dll
00007FFBB70C0000-00007FFBB70F7000 kritahatchingpaintop.dll
00007FFBB7050000-00007FFBB70BF000 kritamypaintop.dll
00007FFBB7020000-00007FFBB7041000 libmypaint.dll
00007FFBB7D10000-00007FFBB7D25000 libjson-c.dll
00007FFBB6FF0000-00007FFBB7018000 kritaparticlepaintop.dll
00007FFBB6FC0000-00007FFBB6FE2000 kritaroundmarkerpaintop.dll
00007FFBB6F90000-00007FFBB6FBE000 kritasketchpaintop.dll
00007FFBB6F20000-00007FFBB6F85000 kritaspraypaintop.dll
00007FFBB6EF0000-00007FFBB6F17000 kritatangentnormalpaintop.dll
00007FFBB6E90000-00007FFBB6EE3000 krita_flaketools.dll
00007FFBB6E60000-00007FFBB6E87000 krita_karbontools.dll
00007FFBB6DD0000-00007FFBB6E0F000 krita_tool_svgtext.dll
00007FFBB6D60000-00007FFBB6DC2000 kritaassistanttool.dll
00007FFBB6CD0000-00007FFBB6D5D000 kritadefaulttools.dll
00007FFBB6E40000-00007FFBB6E59000 libkritabasicflakes.dll
00007FFBB6C30000-00007FFBB6CCE000 kritaselectiontools.dll
00007FFBB6C00000-00007FFBB6C28000 kritatoolSmartPatch.dll
00007FFBB6BD0000-00007FFBB6BF9000 kritatoolcrop.dll
00007FFBB6BB0000-00007FFBB6BC5000 kritatooldyna.dll
00007FFBB6B70000-00007FFBB6BA8000 kritatoolencloseandfill.dll
00007FFBB6870000-00007FFBB6895000 kritatoollazybrush.dll
00007FFBB6B50000-00007FFBB6B63000 kritatoolpolygon.dll
00007FFBB6850000-00007FFBB6862000 kritatoolpolyline.dll
00007FFBB66F0000-00007FFBB684B000 kritatooltransform.dll
00007FFBB6630000-00007FFBB66E3000 kritaanimationdocker.dll
00007FFBB6610000-00007FFBB6626000 kritaarrangedocker.dll
00007FFBB65E0000-00007FFBB660D000 kritaartisticcolorselector.dll
00007FFBB65C0000-00007FFBB65DD000 kritachanneldocker.dll
00007FFBB6550000-00007FFBB65BA000 kritacolorselectorng.dll
00007FFBB6530000-00007FFBB654E000 kritacompositiondocker.dll
00007FFBB6510000-00007FFBB6526000 kritadigitalmixer.dll
00007FFBB64E0000-00007FFBB6505000 kritagamutmask.dll
00007FFBB64C0000-00007FFBB64DA000 kritagriddocker.dll
00007FFBB64A0000-00007FFBB64B8000 kritahistogramdocker.dll
00007FFBB6480000-00007FFBB6499000 kritahistorydocker.dll
00007FFBB6430000-00007FFBB6476000 kritalayerdocker.dll
00007FFBB6410000-00007FFBB6429000 kritalogdocker.dll
00007FFBB63E0000-00007FFBB640B000 kritalutdocker.dll
00007FFBB5FF0000-00007FFBB63D1000 libOpenColorIO_2_1.dll
00007FFBB5FB0000-00007FFBB5FE6000 libexpat.dll	2.4.7.0
00007FFBB5F90000-00007FFBB5FAB000 kritaoverviewdocker.dll
00007FFBB5F70000-00007FFBB5F8A000 kritapalettedocker.dll
00007FFBD97A0000-00007FFBD97B0000 kritapatterndocker.dll
00007FFBB5F50000-00007FFBB5F61000 kritapresetdocker.dll
00007FFBB5F30000-00007FFBB5F48000 kritapresethistory.dll
00007FFBB5EE0000-00007FFBB5F24000 kritarecorderdocker.dll
00007FFBB5EC0000-00007FFBB5EDF000 kritasmallcolorselector.dll
00007FFBB5EA0000-00007FFBB5EB9000 kritasnapshotdocker.dll
00007FFBB5E80000-00007FFBB5E9B000 kritaspecificcolorselector.dll
00007FFBB5E10000-00007FFBB5E71000 kritastoryboarddocker.dll
00007FFBB5DF0000-00007FFBB5E05000 kritasvgcollectiondocker.dll
00007FFBB5DD0000-00007FFBB5DE9000 kritatasksetdocker.dll
00007FFBB5DB0000-00007FFBB5DC8000 kritatouchdocker.dll
00007FFBB5CC0000-00007FFBB5DAF000 libkritaqml.dll
00007FFBB5CA0000-00007FFBB5CB7000 Qt5QuickWidgets.dll	5.12.12.0
00007FFBB4860000-00007FFBB4C62000 Qt5Qml.dll 	5.12.12.0
00007FFBB44B0000-00007FFBB4860000 Qt5Quick.dll	5.12.12.0
00007FFBB5C70000-00007FFBB5C9A000 kritaexif.dll
00007FFBB3F80000-00007FFBB41C9000 libexiv2.dll
00007FFBB5C50000-00007FFBB5C69000 libwinpthread-1.dll	1.0.0.0
00007FFBB5C20000-00007FFBB5C42000 kritaiptc.dll
00007FFBB4490000-00007FFBB44AB000 kritaxmp.dll
00007FFBB3E10000-00007FFBB3F76000 qsqlite.dll 	5.12.12.0
00007FFBB4470000-00007FFBB4484000 qgenericbearer.dll	5.12.12.0
00007FFC14EF0000-00007FFC14F09000 dhcpcsvc6.DLL	6.2.22000.71
00007FFC15290000-00007FFC152AE000 dhcpcsvc.DLL	6.2.22000.71
00007FFBF0A40000-00007FFBF0A66000 edputil.dll 	6.2.22000.1
00007FFBF09E0000-00007FFBF0A39000 VAULTCLI.dll	6.2.22000.613
00007FFBB4450000-00007FFBB4465000 kritabuginfo.dll
00007FFBB4430000-00007FFBB4449000 kritaclonesarray.dll
00007FFBB4410000-00007FFBB442C000 kritacolorrange.dll
00007FFBB43F0000-00007FFBB4407000 kritacolorspaceconversion.dll
00007FFBB43D0000-00007FFBB43EB000 kritadbexplorer.dll
00007FFBB4370000-00007FFBB438D000 kritaimagesplit.dll
00007FFBB4350000-00007FFBB4362000 kritalayergroupswitcher.dll
00007FFBB4330000-00007FFBB434E000 kritalayersplit.dll
00007FFBB3DE0000-00007FFBB3E0D000 kritametadataeditor.dll
00007FFBB3DC0000-00007FFBB3DD8000 kritamodifyselection.dll
00007FFBB3DA0000-00007FFBB3DBD000 kritaoffsetimage.dll
00007FFBD9710000-00007FFBD971E000 kritaqmic.dll
00007FFBB3D60000-00007FFBB3D95000 libkritaqmicinterface.dll
00007FFBB3D10000-00007FFBB3D5C000 kritaresourcemanager.dll
00007FFBB3CF0000-00007FFBB3D08000 kritarotateimage.dll
00007FFBB3CD0000-00007FFBB3CEC000 kritaseparatechannels.dll
00007FFBB3C80000-00007FFBB3C91000 kritashearimage.dll
00007FFBB3C60000-00007FFBB3C78000 kritawaveletdecompose.dll
00007FFBB3C30000-00007FFBB3C55000 kritapykrita.dll
00007FFBB3760000-00007FFBB37FA000 libkritalibkis.dll
00007FFBB3800000-00007FFBB3C2C000 python38.dll	3.8.1150.1013
00007FFBB3740000-00007FFBB3755000 VCRUNTIME140.dll	14.16.27012.6
00007FFBB36C0000-00007FFBB3731000 krita.pyd
00007FFBB3690000-00007FFBB36B1000 sip.cp38-win_amd64.pyd
00007FFBB3410000-00007FFBB368B000 QtCore.pyd
00007FFBB3180000-00007FFBB3410000 QtGui.pyd
00007FFBB2BA0000-00007FFBB3179000 QtWidgets.pyd
00007FFBB2B60000-00007FFBB2BA0000 QtXml.pyd
00007FFBB2B40000-00007FFBB2B57000 _bz2.pyd  	3.8.1150.1013
00007FFBB2B00000-00007FFBB2B40000 _lzma.pyd  	3.8.1150.1013
00007FFBB2AD0000-00007FFBB2AF4000 QtSvg.pyd
00007FFBB2AA0000-00007FFBB2ACD000 _elementtree.pyd	3.8.1150.1013
00007FFBB2A60000-00007FFBB2A91000 pyexpat.pyd 	3.8.1150.1013
00007FFBD8590000-00007FFBD859D000 _hashlib.pyd	3.8.1150.1013
00007FFBB2650000-00007FFBB2992000 libcrypto-1_1.dll	1.1.1.4
00007FFBB2A40000-00007FFBB2A56000 _socket.pyd 	3.8.1150.1013
00007FFBD83A0000-00007FFBD83A9000 select.pyd 	3.8.1150.1013
00007FFBB2A20000-00007FFBB2A40000 _ssl.pyd  	3.8.1150.1013
00007FFBB25A0000-00007FFBB264B000 libssl-1_1.dll	1.1.1.4
00007FFBB2A00000-00007FFBB2A12000 _asyncio.pyd	3.8.1150.1013
00007FFBD5740000-00007FFBD574D000 _overlapped.pyd	3.8.1150.1013
00007FFC192A0000-00007FFC19307000 mswsock.dll 	6.2.22000.1
00007FFC16310000-00007FFC16407000 propsys.dll 	7.0.22000.37
00007FFBD43C0000-00007FFBD43CD000 qtquick2plugin.dll	5.12.12.0
00007FFBB24E0000-00007FFBB2597000 kritasketchplugin.dll
00007FFBB2080000-00007FFBB24DC000 d3dcompiler_47.dll	10.0.19041.685
00007FFBB29E0000-00007FFBB29FA000 kritajpegimport.dll
00007FFBDEFF0000-00007FFBDF002000 kritakraexport.dll
00007FFBB94F0000-00007FFBB957F000 libkritalibkra.dll
00007FFBD9A20000-00007FFBD9BDF000 DUI70.dll  	6.2.22000.1
00007FFC00CB0000-00007FFC00F55000 Comctl32.dll	6.10.22000.120
00007FFBD9830000-00007FFBD98C9000 DUser.dll  	6.2.22000.1
00007FFBE84C0000-00007FFBE8730000 explorerframe.dll	6.2.22000.708
00007FFC0B7B0000-00007FFC0B95E000 WindowsCodecs.dll	6.2.22000.653
00007FFBEB370000-00007FFBEB3D6000 thumbcache.dll	6.2.22000.51
00007FFC06E80000-00007FFC06F2E000 TextShaping.dll
00007FFC0E970000-00007FFC0EA3F000 Windows.UI.FileExplorer.dll	6.2.22000.778
00007FFBE5AD0000-00007FFBE5B50000 ntshrui.dll 	6.2.22000.434
00007FFC19090000-00007FFC190D2000 SspiCli.dll 	6.2.22000.556
00007FFC07180000-00007FFC07192000 cscapi.dll 	6.2.22000.1
00007FFC106C0000-00007FFC107FB000 Windows.System.Launcher.dll	6.2.22000.434
00007FFC16080000-00007FFC16112000 msvcp110_win.dll	6.2.22000.1
00007FFC14960000-00007FFC1497B000 windows.staterepositorycore.dll	6.2.22000.65
00007FFC06910000-00007FFC0691D000 atlthunk.dll	6.2.22000.1
00007FFBD98D0000-00007FFBD9986000 StructuredQuery.dll	7.0.22000.1
00007FFBDE220000-00007FFBDE297000 Windows.FileExplorer.Common.dll	6.2.22000.653
00007FFC14170000-00007FFC14423000 iertutil.dll	11.0.22000.653
00007FFC06750000-00007FFC06884000 Windows.StateRepositoryPS.dll	6.2.22000.65
00007FFBDE050000-00007FFBDE126000 Windows.Storage.Search.dll	6.2.22000.51
00007FFC10650000-00007FFC1068E000 windows.staterepositoryclient.dll	6.2.22000.653
00007FFBC2C80000-00007FFBC2D26000 tiptsf.dll 	6.2.22000.71
00007FFC15130000-00007FFC1515B000 p9np.dll  	6.2.22000.653
00007FFC166B0000-00007FFC166BC000 drprov.dll 	6.2.22000.1
00007FFC15110000-00007FFC1512F000 ntlanman.dll	6.2.22000.778
00007FFC150F0000-00007FFC1510E000 davclnt.dll 	6.2.22000.1
00007FFC14150000-00007FFC1416A000 wkscli.dll 	6.2.22000.613
00007FFC01920000-00007FFC019E8000 twinapi.dll 	6.2.22000.708
00007FFC17220000-00007FFC172B1000 apphelp.dll 	6.2.22000.282
00007FFC13890000-00007FFC138E7000 dlnashext.dll	6.2.22000.1
00007FFBEFD10000-00007FFBEFD7E000 PlayToDevice.dll	6.2.22000.653
00007FFBEC8B0000-00007FFBEC8D1000 DevDispItemProvider.dll	6.2.22000.653
00007FFC1B5C0000-00007FFC1B63B000 coml2.dll  	6.2.22000.1
00007FFC0C450000-00007FFC0C45D000 LINKINFO.dll	6.2.22000.1
00007FFC12480000-00007FFC1251C000 MMDevApi.dll	6.2.22000.708
00007FFC0A950000-00007FFC0B166000 OneCoreUAPCommonProxyStub.dll	6.2.22000.708
00007FFBDE180000-00007FFBDE21E000 PortableDeviceApi.dll	6.2.22000.1
00007FFBE3E20000-00007FFBE3E57000 EhStorShell.dll	6.2.22000.1
00007FFC0E7B0000-00007FFC0E7D5000 EhStorAPI.dll	6.2.22000.653
00007FFC16410000-00007FFC164B1000 policymanager.dll	6.2.22000.778
00007FFBE4B40000-00007FFBE4C12000 cscui.dll  	6.2.22000.1
00007FFC150D0000-00007FFC150E8000 NetworkExplorer.dll	6.2.22000.51
00007FFBD4880000-00007FFBD48EC000 symsrv.dll 	10.0.17763.1
00007FFC03F10000-00007FFC0440A000 WININET.dll 	11.0.22000.282
00007FFBF0DD0000-00007FFBF0DE7000 ondemandconnroutehelper.dll	6.2.22000.1
00007FFC14D50000-00007FFC14E5C000 winhttp.dll 	6.2.22000.1
00007FFC14EE0000-00007FFC14EEC000 WINNSI.DLL 	6.2.22000.1
00007FFC144C0000-00007FFC146AF000 urlmon.dll 	11.0.22000.708
00007FFC11130000-00007FFC1113A000 rasadhlp.dll	6.2.22000.1
00007FFC13D00000-00007FFC13D81000 fwpuclnt.dll	6.2.22000.708
00007FFC18CD0000-00007FFC18D79000 schannel.DLL	6.2.22000.708
00007FFC0E710000-00007FFC0E725000 mskeyprotect.dll	6.2.22000.1
00007FFC195F0000-00007FFC19627000 NTASN1.dll 	6.2.22000.1
00007FFC199F0000-00007FFC199FA000 DPAPI.DLL  	6.2.22000.1
00007FFC19630000-00007FFC19658000 ncrypt.dll 	6.2.22000.1
00007FFC07640000-00007FFC07667000 ncryptsslp.dll	6.2.22000.1

Windows 6.2.9200
DrMingw 0.9.5


i was working on a copied image from the forum and i haven’t saved the .kra before the crash

Krita should have autosave, if you opened the file, try to open it again (make sure to open the autosave when Krita asks), and if you created a new file and imported the image, then Krita should offer the autosave first thing when you open Krita.

Do you remember which tool you were using at the time of the crash?

@tiar the autosave worked yes. I think i was using brush, maybe a selection and krita just close…

I found another bug, if you try to save or export a document in PSD format and you have one or more reference images krita will crash.

That sounds similar to a different bug that was assigned to me, so I guess I’ll look at this too. Please suscribe to this bug.

I’ve had several crashes again using external images, selection, cut/copy/paste

-------------------

Error occurred on Tuesday, July 5, 2022 at 17:41:13.

krita.exe caused an Access Violation at location 00007FFA34603804 in module libkritacommand.dll Reading from location 000000000000000D.

AddrPC      Params
00007FFA34603804 000002238B7584B0 00007FF9F404ED23 000002238B7584A0 libkritacommand.dll!KUndo2QStack::setIndex+0xb4
00007FFA34604B87 00007FF9F2ABE0A0 000000240B09FBC8 0000022391AD64C0 libkritacommand.dll!KUndo2QStack::push+0x987
00007FF9F4054AE6 0000022397240FF0 00007FFA00000000 0000022397240FE0 libkritaimage.dll!KisStrokeStrategyUndoCommandBased::finishStrokeCallback+0x156
00007FF9F3E6E0D2 0000022397ED9CE0 0000022300000000 0000000000000000 libkritaimage.dll!KisUpdateJobItem::run+0x132
00007FF9F2ABFFAD 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 Qt5Core.dll!QThreadPoolThread::run+0xad
00007FF9F2ABBE6C 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 Qt5Core.dll!QThreadPrivate::start+0x10c
00007FFA769654E0 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 KERNEL32.DLL!BaseThreadInitThunk+0x10
00007FFA77BA485B 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 ntdll.dll!RtlUserThreadStart+0x2b


I also had some crashes with custom brushes but I didn’t bother to save the logs. It was something out of bounds for resources. I recreated the brush with the new Krita version and it all works fine. I suspect there’s a mismatch in indices between versions or maybe some resources get different IDs or something like that. And being a custom brush it just crashes cause it can’t find the right resources.

I don’t use much of the built-in brushes so I have no idea if that may happen with the default paintoppresets. I had the issue just with one of my own brushes.

Another bug that appeared in beta 1 and hasn’t disappeared in beta 2 is that moving using the keyboard in fast mode doesn’t show how it moves.

i ve the same issue with the beta 2, i have this problem after copy/paste operations, do i need to make a bug report?

Error occurred on Tuesday, August 2, 2022 at 14:51:52.

krita.exe caused an Access Violation at location 00007FFD9CBD3808 in module libkritacommand.dll Reading from location 0000000000000010.

AddrPC      Params
00007FFD9CBD3808 0000000100000000 0000000000000000 0001010100000001 libkritacommand.dll!KUndo2QStack::setIndex+0xb8
00007FFD9CBD4B87 0000000000000000 0000000000000001 0000000100000001 libkritacommand.dll!KUndo2QStack::push+0x987
00007FFD3FA25646 0000021236760060 00007FFD00000000 0000021236760050 libkritaimage.dll!KisStrokeStrategyUndoCommandBased::finishStrokeCallback+0x156
00007FFD3F83E102 0000021204BCD390 0000021200000000 0000000000000000 libkritaimage.dll!KisUpdateJobItem::run+0x132
00007FFD3D82FFAD 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 Qt5Core.dll!QThreadPoolThread::run+0xad
00007FFD3D82BE6C 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 Qt5Core.dll!QThreadPrivate::start+0x10c
00007FFDC3E254E0 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 KERNEL32.DLL!BaseThreadInitThunk+0x10
00007FFDC560485B 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 ntdll.dll!RtlUserThreadStart+0x2b

00007FF6B6BE0000-00007FF6B6C26000 krita.exe  	5.1.0.51
00007FFDC5600000-00007FFDC5809000 ntdll.dll  	6.2.22000.832
00007FFDC3E10000-00007FFDC3ECD000 KERNEL32.DLL	6.2.22000.708
00007FFDC2DE0000-00007FFDC315D000 KERNELBASE.dll	6.2.22000.832
00007FFDC3160000-00007FFDC3271000 ucrtbase.dll	6.2.22000.1
00007FFD418E0000-00007FFD41F5E000 krita.dll
00007FFD417F0000-00007FFD418DE000 libkritaresources.dll
00007FFD416F0000-00007FFD417EA000 libkritaglobal.dll
00007FFDC4510000-00007FFDC4CC8000 SHELL32.dll 	6.2.22000.832
00007FFDC3340000-00007FFDC33DD000 msvcp_win.dll	6.2.22000.1
00007FFDC3B20000-00007FFDC3CCD000 USER32.dll 	6.2.22000.832
00007FFDC3460000-00007FFDC3486000 win32u.dll 	6.2.22000.832
00007FFDC4420000-00007FFDC4449000 GDI32.dll  	6.2.22000.832
00007FFDC2AE0000-00007FFDC2BF8000 gdi32full.dll	6.2.22000.832
00007FFDC5380000-00007FFDC551A000 ole32.dll  	6.2.22000.120
00007FFDC3550000-00007FFDC38C9000 combase.dll 	6.2.22000.778
00007FFDC3CF0000-00007FFDC3E10000 RPCRT4.dll 	6.2.22000.675
00007FFD3F830000-00007FFD3FE79000 libkritaimage.dll
00007FFD3DDC0000-00007FFD3E676000 libkritaui.dll
00007FFD68400000-00007FFD68452000 libKF5I18n.dll
00007FFD958F0000-00007FFD95940000 libKF5ConfigCore.dll
00007FFD3F2E0000-00007FFD3F825000 Qt5Widgets.dll	5.12.12.0
00007FFD3D810000-00007FFD3DDB6000 Qt5Core.dll 	5.12.12.0
00007FFDC38D0000-00007FFDC393F000 WS2_32.dll 	6.2.22000.1
00007FFDC3A10000-00007FFDC3ABE000 ADVAPI32.dll	6.2.22000.653
00007FFDC34A0000-00007FFDC3543000 msvcrt.dll 	7.0.22000.1
00007FFDC4DF0000-00007FFDC4E8E000 sechost.dll 	6.2.22000.708
00007FFDBF4E0000-00007FFDBF4EE000 libunwind.dll
00007FFD415C0000-00007FFD416E6000 libc++.dll
00007FFD9BB50000-00007FFD9BB87000 Qt5Sql.dll 	5.12.12.0
00007FFDBF4B0000-00007FFDBF4D2000 libkritaplugin.dll
00007FFDA1630000-00007FFDA1649000 libkritastore.dll
00007FFD67FB0000-00007FFD68030000 libKF5CoreAddons.dll
00007FFD8BB60000-00007FFD8BB90000 libquazip5.dll
00007FFDAC270000-00007FFDAC27A000 libkritaversion.dll
00007FFD87990000-00007FFD879D2000 Qt5Xml.dll 	5.12.12.0
00007FFD3D150000-00007FFD3D80E000 Qt5Gui.dll 	5.12.12.0
00007FFD57140000-00007FFD571BE000 libkritapsdutils.dll
00007FFD41420000-00007FFD415B2000 libfftw3.dll
00007FFD87D50000-00007FFD87D81000 libkritametadata.dll
00007FFD9CBD0000-00007FFD9CBED000 libkritacommand.dll
00007FFD67020000-00007FFD6706C000 libHalf-2_5.dll
00007FFD3CDE0000-00007FFD3D143000 libkritapigment.dll
00007FFD96180000-00007FFD9619C000 libkritaimpex.dll
00007FFDA6730000-00007FFDA673B000 libkritacolor.dll
00007FFD3CCA0000-00007FFD3CDDE000 libkritawidgetutils.dll
00007FFD653D0000-00007FFD6541E000 libkritalibbrush.dll
00007FFD68660000-00007FFD686A0000 libpng16.dll
00007FFD67F70000-00007FFD67FA1000 libKF5Completion.dll
00007FFD42B80000-00007FFD42C36000 Qt5Multimedia.dll	5.12.12.0
00007FFD3CBC0000-00007FFD3CCA0000 libkritawidgets.dll
00007FFD67DF0000-00007FFD67E2B000 libkritaresourcewidgets.dll
00007FFD56910000-00007FFD56944000 libKF5ItemViews.dll
00007FFD3C5A0000-00007FFD3C785000 libkritaflake.dll
00007FFD69B30000-00007FFD69B51000 libKF5ConfigGui.dll
00007FFD8BB40000-00007FFD8BB5B000 libKF5GuiAddons.dll
00007FFD568C0000-00007FFD5690E000 Qt5Svg.dll 	5.12.12.0
00007FFD3CAC0000-00007FFD3CBBF000 libKF5WidgetsAddons.dll
00007FFDC0170000-00007FFDC021C000 UxTheme.dll 	6.2.22000.832
00007FFDC05E0000-00007FFDC060F000 dwmapi.dll 	6.2.22000.41
00007FFDB0810000-00007FFDB082D000 MPR.dll   	6.2.22000.778
00007FFDBD6F0000-00007FFDBD70A000 NETAPI32.dll	6.2.22000.653
00007FFDC21F0000-00007FFDC2219000 USERENV.dll 	6.2.22000.1
00007FFDBAE30000-00007FFDBAE3A000 VERSION.dll 	6.2.22000.1
00007FFD3C450000-00007FFD3C59C000 Qt5Network.dll	5.12.12.0
00007FFDBC800000-00007FFDBC833000 WINMM.dll  	6.2.22000.1
00007FFDC2C70000-00007FFDC2DD2000 CRYPT32.dll 	6.2.22000.348
00007FFD68B30000-00007FFD68B55000 intl.dll  	0.19.0.0
00007FFD683D0000-00007FFD683F1000 libzlib.dll 	1.2.12.0
00007FFD89340000-00007FFD8935F000 libKF5WindowSystem.dll
00007FFD44EB0000-00007FFD44EFE000 Qt5PrintSupport.dll	5.12.12.0
00007FFDC5100000-00007FFDC51EC000 comdlg32.dll	6.2.22000.778
00007FFDC51F0000-00007FFDC52DA000 shcore.dll 	6.2.22000.613
00007FFDC44B0000-00007FFDC450D000 SHLWAPI.dll 	6.2.22000.1
00007FFDC1830000-00007FFDC1918000 DNSAPI.dll 	6.2.22000.832
00007FFDC1800000-00007FFDC182D000 IPHLPAPI.DLL	6.2.22000.282
00007FFD444B0000-00007FFD4453E000 libssl-1_1-x64.dll	1.1.1.12
00007FFDA5EE0000-00007FFDA5EEF000 iconv.dll
00007FFDB7920000-00007FFDB79BB000 WINSPOOL.DRV	6.2.22000.832
00007FFDC17F0000-00007FFDC17FC000 NETUTILS.DLL	6.2.22000.434
00007FFD3C190000-00007FFD3C44A000 libcrypto-1_1-x64.dll	1.1.1.12
00007FFDBC8E0000-00007FFDBC923000 LOGONCLI.DLL	6.2.22000.778
00007FFDBA510000-00007FFDBA529000 SAMCLI.DLL 	6.2.22000.1
00007FFDB1120000-00007FFDB11D2000 COMCTL32.dll	5.82.22000.1
00007FFDBCDE0000-00007FFDBCE08000 SRVCLI.DLL 	6.2.22000.613
00007FFDC2360000-00007FFDC236C000 CRYPTBASE.DLL	6.2.22000.1
00007FFDC3940000-00007FFDC3971000 IMM32.DLL  	6.2.22000.1
00007FFDC55B0000-00007FFDC55B9000 NSI.dll   	6.2.22000.1
00007FFDC2A10000-00007FFDC2A31000 profapi.dll 	6.2.22000.1
00007FFDC0C60000-00007FFDC14C8000 windows.storage.dll	6.2.22000.832
00007FFDC0AF0000-00007FFDC0C56000 wintypes.dll	6.2.22000.778
00007FFD3BFE0000-00007FFD3C18F000 qwindows.dll	5.12.12.0
00007FFDC4340000-00007FFDC4416000 OLEAUT32.dll	6.2.22000.1
00007FFDBDC20000-00007FFDBDC34000 WTSAPI32.dll	6.2.22000.1
00007FFDC1CD0000-00007FFDC1CE8000 kernel.appcore.dll	6.2.22000.71
00007FFDC33E0000-00007FFDC345F000 bcryptPrimitives.dll	6.2.22000.778
00007FFDB4770000-00007FFDB4916000 d3d9.dll  	6.2.22000.708
00007FFDC0420000-00007FFDC0458000 dxcore.dll 	6.2.22000.653
00007FFDC23A0000-00007FFDC23B2000 msasn1.dll 	6.2.22000.1
00007FFDBADF0000-00007FFDBAE21000 cryptnet.dll	6.2.22000.1
00007FFDC2C00000-00007FFDC2C67000 WINTRUST.DLL	6.2.22000.832
00007FFDC3CD0000-00007FFDC3CEF000 imagehlp.dll	6.2.22000.1
00007FFDC2340000-00007FFDC2358000 CRYPTSP.dll 	6.2.22000.1
00007FFDC1C30000-00007FFDC1C65000 rsaenh.dll 	6.2.22000.282
00007FFDC24C0000-00007FFDC24E7000 bcrypt.dll 	6.2.22000.1
00007FFDBCBF0000-00007FFDBCC34000 directxdatabasehelper.dll	6.2.22000.653
00007FFDC04A0000-00007FFDC04D4000 ntmarta.dll 	6.2.22000.1
00007FFDC4CD0000-00007FFDC4DEE000 MSCTF.dll  	6.2.22000.778
00007FFD4BD10000-00007FFD4BE11000 opengl32.dll	6.2.22000.708
00007FFD4BCE0000-00007FFD4BD0D000 GLU32.dll  	6.2.22000.708
00007FFDC4E90000-00007FFDC4F3F000 clbcatq.dll 	2001.12.10941.16384
00007FFD48B20000-00007FFD4BCDB000 nvoglv64.dll	31.0.15.1693
00007FFDC3ED0000-00007FFDC433C000 SETUPAPI.dll	6.2.22000.469
00007FFDBAC30000-00007FFDBAD79000 drvstore.dll	6.2.22000.120
00007FFDC27B0000-00007FFDC27DC000 devobj.dll 	6.2.22000.1
00007FFDC27E0000-00007FFDC282C000 cfgmgr32.dll	6.2.22000.1
00007FFDC2410000-00007FFDC2450000 wldp.dll  	6.2.22000.739
00007FFD82B90000-00007FFD82E57000 nvspcap64.dll	3.25.1.27
00007FFDC14E0000-00007FFDC152D000 powrprof.dll	6.2.22000.1
00007FFDC15D0000-00007FFDC15E3000 UMPDC.dll  	6.2.22000.1
00007FFDC1780000-00007FFDC17E3000 WINSTA.dll 	6.2.22000.708
00007FFD44B50000-00007FFD44B89000 libEGL.DLL
00007FFD3B400000-00007FFD3B9F4000 libGLESv2.dll
00007FFDC02E0000-00007FFDC03D3000 dxgi.dll  	6.2.22000.708
00007FFDBC0C0000-00007FFDBC2DA000 dcomp.dll  	6.2.22000.708
00007FFD68180000-00007FFD681AA000 wintab32.dll	1.5.2.0
00007FFDBB580000-00007FFDBB800000 d3d11.dll  	6.2.22000.778
00007FFDB8F10000-00007FFDB9027000 nvldumdx.dll	31.0.15.1693
00007FFD78CE0000-00007FFD7B6DA000 nvwgf2umx.dll	31.0.15.1693
00007FFD67F00000-00007FFD67F2E000 qwindowsvistastyle.dll	5.12.12.0
00007FFD68A80000-00007FFD68A91000 qsvgicon.dll	5.12.12.0
00007FFDA7000000-00007FFDA705D000 dataexchange.dll	6.2.22000.1
00007FFDBA050000-00007FFDBA2B6000 twinapi.appcore.dll	6.2.22000.593
00007FFD67CA0000-00007FFD67CB2000 exchndl.dll 	0.9.5.0
00007FFDC5370000-00007FFDC5378000 PSAPI.DLL  	6.2.22000.1
00007FFD413A0000-00007FFD4141F000 mgwhelp.dll 	0.9.5.0
00007FFD3B200000-00007FFD3B3F3000 dbghelp.dll 	10.0.17763.1
00007FFD57110000-00007FFD5713A000 dbgcore.DLL 	10.0.17763.1
00007FFDA5AE0000-00007FFDA5AEE000 kimg_hdr.dll
00007FFDA50D0000-00007FFDA50DD000 kimg_kra.dll
00007FFD43EB0000-00007FFD43EE8000 libKF5Archive.dll
0000000063CC0000-0000000063CED000 liblzma.dll 	5.2.5.0
00007FFDA4DA0000-00007FFDA4DAC000 kimg_ora.dll
00007FFDA4D20000-00007FFDA4D2F000 kimg_pcx.dll
00007FFD9B740000-00007FFD9B750000 kimg_pic.dll
00007FFD94010000-00007FFD9401D000 kimg_psd.dll
00007FFD8BFC0000-00007FFD8BFCE000 kimg_ras.dll
00007FFD67890000-00007FFD678A1000 kimg_rgb.dll
00007FFD8B9F0000-00007FFD8B9FD000 kimg_tga.dll
00007FFD67000000-00007FFD6701B000 kimg_xcf.dll
00007FFD467F0000-00007FFD46801000 qgif.dll  	5.12.12.0
00007FFD44E90000-00007FFD44EA2000 qicns.dll  	5.12.12.0
00007FFD43E90000-00007FFD43EA1000 qico.dll  	5.12.12.0
00007FFD3EB90000-00007FFD3EC04000 qjpeg.dll  	5.12.12.0
00007FFD835F0000-00007FFD835FF000 qsvg.dll  	5.12.12.0
00007FFD41380000-00007FFD41392000 qtiff.dll  	5.12.12.0
00007FFD3B0F0000-00007FFD3B1F8000 libtiff.dll
00007FFD3B070000-00007FFD3B0EC000 libjpeg-62.dll
00007FFD568B0000-00007FFD568BE000 qwbmp.dll  	5.12.12.0
00007FFD3AFD0000-00007FFD3B06A000 qwebp.dll  	5.12.12.0
00007FFDA71D0000-00007FFDA72FD000 textinputframework.dll	6.2.22000.282
00007FFDB78B0000-00007FFDB7919000 Oleacc.dll 	7.2.22000.1
00007FFDA1190000-00007FFDA15CD000 UIAutomationCore.dll	7.2.22000.832
00007FFDC2950000-00007FFDC29F2000 sxs.dll   	6.2.22000.795
00007FFD3F2C0000-00007FFD3F2D3000 krita_shape_image.dll
00007FFD3AF70000-00007FFD3AFC3000 krita_shape_paths.dll
00007FFD1A140000-00007FFD1AFFE000 kritalcmsengine.dll
00007FFD3EB00000-00007FFD3EB16000 liblcms2_fast_float.dll
00007FFD3AF00000-00007FFD3AF64000 liblcms2.dll
00007FFD3CA90000-00007FFD3CABD000 krita_colorspaces_extensions.dll
00007FFD3AEE0000-00007FFD3AEF6000 kritaasccdl.dll
00007FFD3AEB0000-00007FFD3AED1000 kritablurfilter.dll
00007FFD3AE60000-00007FFD3AEA3000 kritacolorsfilters.dll
00007FFD3AE40000-00007FFD3AE56000 kritaconvertheighttonormalmap.dll
00007FFD3AE20000-00007FFD3AE32000 kritaconvolutionfilters.dll
00007FFD3AE00000-00007FFD3AE12000 kritadodgeburn.dll
00007FFD3ADE0000-00007FFD3ADF4000 kritaedgedetection.dll
00007FFD467E0000-00007FFD467EF000 kritaembossfilter.dll
00007FFD3ADC0000-00007FFD3ADD1000 kritaexample.dll
00007FFD3ADA0000-00007FFD3ADB9000 kritaextensioncolorsfilters.dll
00007FFD3AD80000-00007FFD3AD95000 kritafastcolortransferfilter.dll
00007FFD3AD60000-00007FFD3AD76000 kritagaussianhighpassfilter.dll
00007FFD3AD40000-00007FFD3AD60000 kritagradientmap.dll
00007FFD25F10000-00007FFD25F44000 kritahalftone.dll
00007FFD3AC30000-00007FFD3AC4A000 kritaimageenhancement.dll
00007FFD25EF0000-00007FFD25F0C000 kritaindexcolors.dll
00007FFD25EC0000-00007FFD25EEE000 kritalevelfilter.dll
00007FFD25EA0000-00007FFD25EB5000 kritanoisefilter.dll
00007FFD25E80000-00007FFD25E92000 kritanormalize.dll
00007FFD25E60000-00007FFD25E75000 kritaoilpaintfilter.dll
00007FFD25E30000-00007FFD25E51000 kritapalettize.dll
00007FFD25E00000-00007FFD25E21000 kritaphongbumpmap.dll
00007FFD25AF0000-00007FFD25B04000 kritapixelizefilter.dll
00007FFD25AD0000-00007FFD25AE3000 kritaposterize.dll
00007FFD25AB0000-00007FFD25AC1000 kritaraindropsfilter.dll
00007FFD25A90000-00007FFD25AA6000 kritarandompickfilter.dll
00007FFD25A70000-00007FFD25A84000 kritaroundcornersfilter.dll
00007FFD25A50000-00007FFD25A62000 kritasmalltilesfilter.dll
00007FFD25A30000-00007FFD25A48000 kritathreshold.dll
00007FFD25A10000-00007FFD25A23000 kritaunsharpfilter.dll
00007FFD259F0000-00007FFD25A09000 kritawavefilter.dll
00007FFD259D0000-00007FFD259E5000 kritacolorgenerator.dll
00007FFD25820000-00007FFD25845000 kritagradientgenerator.dll
00007FFD257F0000-00007FFD25812000 kritamultigridpatterngenerator.dll
00007FFD257D0000-00007FFD257EE000 kritapatterngenerator.dll
00007FFD1A000000-00007FFD1A139000 kritascreentonegenerator.dll
00007FFD19F40000-00007FFD19FFF000 kritaseexprgenerator.dll
00007FFD257B0000-00007FFD257CB000 kritasimplexnoisegenerator.dll
00007FFD25750000-00007FFD257AE000 kritacolorsmudgepaintop.dll
00007FFD19E10000-00007FFD19F3A000 libkritalibpaintop.dll
00007FFD25720000-00007FFD25748000 kritacurvepaintop.dll
00007FFD19DA0000-00007FFD19E02000 kritadefaultpaintops.dll
00007FFD19D60000-00007FFD19D92000 kritadeformpaintop.dll
00007FFD19D30000-00007FFD19D59000 kritaexperimentpaintop.dll
00007FFD19D00000-00007FFD19D27000 kritafilterop.dll
00007FFD19CD0000-00007FFD19CF3000 kritagridpaintop.dll
00007FFD19CA0000-00007FFD19CCE000 kritahairypaintop.dll
00007FFD19C60000-00007FFD19C95000 kritahatchingpaintop.dll
00007FFD19BF0000-00007FFD19C5A000 kritamypaintop.dll
00007FFD19BC0000-00007FFD19BE1000 libmypaint.dll
00007FFD19BA0000-00007FFD19BB5000 libjson-c.dll
00007FFD19B70000-00007FFD19B97000 kritaparticlepaintop.dll
00007FFD19B40000-00007FFD19B63000 kritaroundmarkerpaintop.dll
00007FFD19B10000-00007FFD19B3C000 kritasketchpaintop.dll
00007FFD19AA0000-00007FFD19B05000 kritaspraypaintop.dll
00007FFD19A70000-00007FFD19A97000 kritatangentnormalpaintop.dll
00007FFD19A10000-00007FFD19A63000 krita_flaketools.dll
00007FFD199E0000-00007FFD19A07000 krita_karbontools.dll
00007FFD199A0000-00007FFD199DF000 krita_tool_svgtext.dll
00007FFD19930000-00007FFD19993000 kritaassistanttool.dll
00007FFD198A0000-00007FFD1992E000 kritadefaulttools.dll
00007FFD19880000-00007FFD19899000 libkritabasicflakes.dll
00007FFD197E0000-00007FFD1987E000 kritaselectiontools.dll
00007FFD197B0000-00007FFD197D8000 kritatoolSmartPatch.dll
00007FFD19780000-00007FFD197A9000 kritatoolcrop.dll
00007FFD19760000-00007FFD19775000 kritatooldyna.dll
00007FFD19720000-00007FFD19757000 kritatoolencloseandfill.dll
00007FFD196F0000-00007FFD19715000 kritatoollazybrush.dll
00007FFD196D0000-00007FFD196E3000 kritatoolpolygon.dll
00007FFD196B0000-00007FFD196C2000 kritatoolpolyline.dll
00007FFD19550000-00007FFD196AC000 kritatooltransform.dll
00007FFD19490000-00007FFD19543000 kritaanimationdocker.dll
00007FFD19470000-00007FFD19486000 kritaarrangedocker.dll
00007FFD19440000-00007FFD1946D000 kritaartisticcolorselector.dll
00007FFD19420000-00007FFD1943D000 kritachanneldocker.dll
00007FFD193B0000-00007FFD1941A000 kritacolorselectorng.dll
00007FFD19390000-00007FFD193AE000 kritacompositiondocker.dll
00007FFD19370000-00007FFD19386000 kritadigitalmixer.dll
00007FFD19340000-00007FFD19365000 kritagamutmask.dll
00007FFD19320000-00007FFD1933A000 kritagriddocker.dll
00007FFD19300000-00007FFD19318000 kritahistogramdocker.dll
00007FFD192E0000-00007FFD192F9000 kritahistorydocker.dll
00007FFD19290000-00007FFD192D6000 kritalayerdocker.dll
00007FFD19270000-00007FFD19289000 kritalogdocker.dll
00007FFD19240000-00007FFD1926B000 kritalutdocker.dll
00007FFD18E50000-00007FFD19231000 libOpenColorIO_2_1.dll
00007FFD18E10000-00007FFD18E46000 libexpat.dll	2.4.7.0
00007FFD18DF0000-00007FFD18E0B000 kritaoverviewdocker.dll
00007FFD18DD0000-00007FFD18DEA000 kritapalettedocker.dll
00007FFD44E80000-00007FFD44E90000 kritapatterndocker.dll
00007FFD18DB0000-00007FFD18DC1000 kritapresetdocker.dll
00007FFD18D90000-00007FFD18DA8000 kritapresethistory.dll
00007FFD18D40000-00007FFD18D84000 kritarecorderdocker.dll
00007FFD18D20000-00007FFD18D3F000 kritasmallcolorselector.dll
00007FFD18D00000-00007FFD18D19000 kritasnapshotdocker.dll
00007FFD18CE0000-00007FFD18CFB000 kritaspecificcolorselector.dll
00007FFD18C70000-00007FFD18CD1000 kritastoryboarddocker.dll
00007FFD18C50000-00007FFD18C65000 kritasvgcollectiondocker.dll
00007FFD18C30000-00007FFD18C49000 kritatasksetdocker.dll
00007FFD18C10000-00007FFD18C28000 kritatouchdocker.dll
00007FFD18BF0000-00007FFD18C07000 Qt5QuickWidgets.dll	5.12.12.0
00007FFD18B00000-00007FFD18BEF000 libkritaqml.dll
00007FFD186F0000-00007FFD18AF2000 Qt5Qml.dll 	5.12.12.0
00007FFD18340000-00007FFD186F0000 Qt5Quick.dll	5.12.12.0
00007FFD18310000-00007FFD1833A000 kritaexif.dll
00007FFD180C0000-00007FFD18309000 libexiv2.dll
00007FFD180A0000-00007FFD180B9000 libwinpthread-1.dll	1.0.0.0
00007FFD18070000-00007FFD18092000 kritaiptc.dll
00007FFD18050000-00007FFD1806B000 kritaxmp.dll
00007FFD17EE0000-00007FFD18046000 qsqlite.dll 	5.12.12.0
00007FFD17EC0000-00007FFD17ED4000 qgenericbearer.dll	5.12.12.0
00007FFDBBCA0000-00007FFDBBCB9000 dhcpcsvc6.DLL	6.2.22000.71
00007FFDBCBD0000-00007FFDBCBEE000 dhcpcsvc.DLL	6.2.22000.71
00007FFDA6740000-00007FFDA6766000 edputil.dll 	6.2.22000.1
00007FFDA95B0000-00007FFDA9609000 VAULTCLI.dll	6.2.22000.613
00007FFD17EA0000-00007FFD17EB5000 kritabuginfo.dll
00007FFD17E80000-00007FFD17E99000 kritaclonesarray.dll
00007FFD17E60000-00007FFD17E7C000 kritacolorrange.dll
00007FFD17E40000-00007FFD17E57000 kritacolorspaceconversion.dll
00007FFD17E20000-00007FFD17E3B000 kritadbexplorer.dll
00007FFD17E00000-00007FFD17E1D000 kritaimagesplit.dll
00007FFD17DE0000-00007FFD17DF2000 kritalayergroupswitcher.dll
00007FFD17DC0000-00007FFD17DDE000 kritalayersplit.dll
00007FFD17D90000-00007FFD17DBD000 kritametadataeditor.dll
00007FFD17D70000-00007FFD17D88000 kritamodifyselection.dll
00007FFD17D50000-00007FFD17D6D000 kritaoffsetimage.dll
00007FFD444A0000-00007FFD444AF000 kritaqmic.dll
00007FFD17D10000-00007FFD17D45000 libkritaqmicinterface.dll
00007FFD17CC0000-00007FFD17D0C000 kritaresourcemanager.dll
00007FFD17CA0000-00007FFD17CB8000 kritarotateimage.dll
00007FFD17C80000-00007FFD17C9C000 kritaseparatechannels.dll
00007FFD17C60000-00007FFD17C71000 kritashearimage.dll
00007FFD17C40000-00007FFD17C58000 kritawaveletdecompose.dll
00007FFD17C10000-00007FFD17C35000 kritapykrita.dll
00007FFD17B70000-00007FFD17C0A000 libkritalibkis.dll
00007FFD17740000-00007FFD17B6C000 python38.dll	3.8.1150.1013
00007FFD17720000-00007FFD17735000 VCRUNTIME140.dll	14.16.27012.6
00007FFD176A0000-00007FFD17711000 krita.pyd
00007FFD17670000-00007FFD17691000 sip.cp38-win_amd64.pyd
00007FFD173F0000-00007FFD1766B000 QtCore.pyd
00007FFD17160000-00007FFD173F0000 QtGui.pyd
00007FFD16B80000-00007FFD17159000 QtWidgets.pyd
00007FFD16B40000-00007FFD16B80000 QtXml.pyd
00007FFD16B20000-00007FFD16B37000 _bz2.pyd  	3.8.1150.1013
00007FFD16AE0000-00007FFD16B20000 _lzma.pyd  	3.8.1150.1013
00007FFD16AB0000-00007FFD16AD4000 QtSvg.pyd
00007FFD16A80000-00007FFD16AAD000 _elementtree.pyd	3.8.1150.1013
00007FFD16A40000-00007FFD16A71000 pyexpat.pyd 	3.8.1150.1013
00007FFD43E80000-00007FFD43E8D000 _hashlib.pyd	3.8.1150.1013
00007FFD166F0000-00007FFD16A32000 libcrypto-1_1.dll	1.1.1.4
00007FFD166D0000-00007FFD166E6000 _socket.pyd 	3.8.1150.1013
00007FFD42B70000-00007FFD42B79000 select.pyd 	3.8.1150.1013
00007FFD166B0000-00007FFD166D0000 _ssl.pyd  	3.8.1150.1013
00007FFD16600000-00007FFD166AB000 libssl-1_1.dll	1.1.1.4
00007FFD165E0000-00007FFD165F2000 _asyncio.pyd	3.8.1150.1013
00007FFD41370000-00007FFD4137D000 _overlapped.pyd	3.8.1150.1013
00007FFDC2100000-00007FFDC2167000 mswsock.dll 	6.2.22000.1
00007FFDBEF20000-00007FFDBF017000 propsys.dll 	7.0.22000.37
00007FFD3CA80000-00007FFD3CA8D000 qtquick2plugin.dll	5.12.12.0
00007FFD16520000-00007FFD165D7000 kritasketchplugin.dll
00007FFD160C0000-00007FFD1651C000 d3dcompiler_47.dll	10.0.19041.685
00007FFDBFF00000-00007FFDC0032000 CoreMessaging.dll	6.2.22000.71
00007FFDBBCC0000-00007FFDBC02D000 CoreUIComponents.dll	6.2.22000.132
00007FFD160A0000-00007FFD160BA000 kritajpegimport.dll
00007FFD8ACD0000-00007FFD8AE8F000 DUI70.dll  	6.2.22000.1
00007FFDB5690000-00007FFDB5935000 Comctl32.dll	6.10.22000.120
00007FFD8B7E0000-00007FFD8B879000 DUser.dll  	6.2.22000.1
00007FFDA6CF0000-00007FFDA6F60000 explorerframe.dll	6.2.22000.708
00007FFDBA8B0000-00007FFDBAA5E000 WindowsCodecs.dll	6.2.22000.653
00007FFDA6770000-00007FFDA67D6000 thumbcache.dll	6.2.22000.51
00007FFDA79E0000-00007FFDA7A8E000 TextShaping.dll
00007FFDAF750000-00007FFDAF81F000 Windows.UI.FileExplorer.dll	6.2.22000.832
00007FFDA3ED0000-00007FFDA3F50000 ntshrui.dll 	6.2.22000.434
00007FFDC1EF0000-00007FFDC1F32000 SspiCli.dll 	6.2.22000.556
00007FFDA2FA0000-00007FFDA2FB2000 cscapi.dll 	6.2.22000.1
00007FFDB81F0000-00007FFDB832B000 Windows.System.Launcher.dll	6.2.22000.434
00007FFDBEC70000-00007FFDBED02000 msvcp110_win.dll	6.2.22000.1
00007FFDBBB80000-00007FFDBBB9B000 windows.staterepositorycore.dll	6.2.22000.832
00007FFD9B870000-00007FFD9B87D000 atlthunk.dll	6.2.22000.1
00007FFDA35B0000-00007FFDA3666000 StructuredQuery.dll	7.0.22000.1
00007FFD95940000-00007FFD959B7000 Windows.FileExplorer.Common.dll	6.2.22000.653
00007FFDBCE10000-00007FFDBD0C3000 iertutil.dll	11.0.22000.832
00007FFDB8190000-00007FFDB81CE000 windows.staterepositoryclient.dll	6.2.22000.832
00007FFDBCA70000-00007FFDBCB16000 tiptsf.dll 	6.2.22000.71
00007FFDAF630000-00007FFDAF65B000 p9np.dll  	6.2.22000.653
00007FFDAFAD0000-00007FFDAFADC000 drprov.dll 	6.2.22000.1
00007FFDA5EF0000-00007FFDA5F10000 ntlanman.dll	6.2.22000.832
00007FFDA5CF0000-00007FFDA5D0E000 davclnt.dll 	6.2.22000.1
00007FFDBB800000-00007FFDBB81A000 wkscli.dll 	6.2.22000.613
00007FFDAA9E0000-00007FFDAAAA8000 twinapi.dll 	6.2.22000.708
00007FFDC0080000-00007FFDC0111000 apphelp.dll 	6.2.22000.282
00007FFDAF890000-00007FFDAF8E7000 dlnashext.dll	6.2.22000.1
00007FFDADC60000-00007FFDADC81000 DevDispItemProvider.dll	6.2.22000.653
00007FFDC5520000-00007FFDC559B000 coml2.dll  	6.2.22000.1
00007FFDA29A0000-00007FFDA29AD000 LINKINFO.dll	6.2.22000.1
00007FFDA1E80000-00007FFDA1EB7000 EhStorShell.dll	6.2.22000.1
00007FFDA1DA0000-00007FFDA1E72000 cscui.dll  	6.2.22000.1
00007FFDAF870000-00007FFDAF888000 NetworkExplorer.dll	6.2.22000.51
00007FFDA5C90000-00007FFDA5CB2000 cldapi.dll 	6.2.22000.653
00007FFDA2000000-00007FFDA2009000 IconCodecService.dll	6.2.22000.1
00007FFDBF020000-00007FFDBF0C1000 policymanager.dll	6.2.22000.832
00007FFDBD0D0000-00007FFDBD2BF000 urlmon.dll 	11.0.22000.832
00007FFD16010000-00007FFD16022000 kritakraexport.dll
00007FFD15F80000-00007FFD1600F000 libkritalibkra.dll
00007FFD15ED0000-00007FFD15EE1000 kritaqimageioimport.dll
00007FFD44A10000-00007FFD44A28000 MpDetoursCopyAccelerator.dll	4.18.2205.7
00007FFD9DA00000-00007FFD9DB2D000 mpclient.dll	4.18.2205.7
00007FFD84300000-00007FFD85B0A000 nvd3dumx.dll	31.0.15.1693
00007FFDA40F0000-00007FFDA415C000 symsrv.dll 	10.0.17763.1

Windows 6.2.9200
DrMingw 0.9.5

i’m using the portable version, can it cause the crash?

@dkazakov was looking into this today. If you can reproduce this reliably, he might want you to weigh on bugzilla: 456470 – Crash in undo stack when doing undo

No, that’s not possible.

Thanks @halla : i can’t reproduce it with a specific combination of action, it just happens regulary, but i tried to make only copy/cut/paste action on a new document and Krita crashed again in less than 10 min. I’ll try another time to see… but it seems to be affected by copy/paste in my case (or maybe autosave…)
@dkazakov did you identify when this could happen?

Same crash when using copy/cut/paste and transform (ctrl+t) operations (maybe after pressing ‘enter’ after a transform), hope this help

-------------------

Error occurred on Tuesday, August 2, 2022 at 18:13:34.

krita.exe caused an Access Violation at location 00007FFDA40E44D0 in module libkritacommand.dll Reading from location 0000000000000020.

AddrPC      Params
00007FFDA40E44D0 0000000000000000 0000000000000001 0000000100000001 libkritacommand.dll!KUndo2QStack::push+0x2d0
00007FFD78005646 000001AC80CD5C50 00007FFD00000000 000001AC80CD5C40 libkritaimage.dll!KisStrokeStrategyUndoCommandBased::finishStrokeCallback+0x156
00007FFD77E1E102 000001ACD0441960 000001AC00000000 0000000000000000 libkritaimage.dll!KisUpdateJobItem::run+0x132
00007FFD6693FFAD 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 Qt5Core.dll!QThreadPoolThread::run+0xad
00007FFD6693BE6C 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 Qt5Core.dll!QThreadPrivate::start+0x10c
00007FFDC3E254E0 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 KERNEL32.DLL!BaseThreadInitThunk+0x10
00007FFDC560485B 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 ntdll.dll!RtlUserThreadStart+0x2b

Hi, @mako!

Could you please check if you have “Cumulative Undo” option enabled?

It is off by default (and better keep it off). But in case you have it enabled, it might help me debug the issue a bit.

Hi @dkazakov, the option is disabled…

Hi, @mako!

Could you please try reproducing this crash with the following package? This package is specially crafted to crash on any memory management issue (therefore, it is quite slow). During the crash it should dump extra information that will help us locate the issue.

 1. Install DebugView: DebugView - Windows Sysinternals | Microsoft Docs
 2. Start DebugView
 3. Start krita.exe
 4. Try to reproduce the crash.
 5. When the crash happens, DebugView should have the log. Please save it and attach to the post :slight_smile:

sure i’ll try it :wink:

@dkazakov i tried but can’t crashed Krita… sorry. I’ll try again later.

@dkazakov @halla i’ve installed the rc1 and since then i haven’t crashed krita.

Hi, @mako!

I’m afraid the bug should still be present in RC1, becasue we haven’t changed anything in it :frowning:

Could you help me, do you remember, did you use Transform Tool right before the crash? Perhaps you used paste-and-transform action?

1 Like

@dkazakov krita doesn’t crash with your build and with the rc1, i’ll report if i encounter one…
The option “transform after paste” is not enabled in my settings, but during my investigation, yes, it crashed after transform in some cases